باسم الناظم

اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز

 گروه آموزشی مدیران 

۸۸ تجربه  مدیران ناحیه  4

جهت بهبود  کیفیت  پرورش و آموزش  در مدارس

تنظیم از : فرید سیداحمدی

سرگروه آموزشی و نماینده مدیران مقطع متوسطه

ناحیه 4 شيراز

 

آذر ماه 1388

 

مقدمه:

بنا به فرموده پیامبر گرامی اسلام : هر چیزی را زکاتی است و زکات علم و تجربه ، آموختن آن است . بر همین اساس گروه آموزشی مدیران اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 در پس این امر برآمد که تجربیات مفید مدیران سه مقطع تحصیلی و دوره پیش دانشگاهی را طی فراخوانی گردآوری نموده و پس از حذف نکات تکراری و ذکر نکات مفید که به بهبود کیفیت کار مدیران مدارس در مقاطع مختلف کمک کند ، به رشته تحریر درآورد . شایان ذکر است که در این مقاله به ترتیب نکاتی در خصوص مدیریت مدرسه ، معلمان واحد آموزشی ، فعالیت های عمومی در مدرسه،فعالیت های دانش آموزی و اولیا دانش آموزان آمده است . امید اینکه این مقاله مفید فایده بوده وبا مطالعه این 88 مورد ، تغییری در روند نگرش خود به امر مدیریت حاصل شود.

 انشاا...            

  درخصوص  مدیریت مدرسه

- نبما رحمه من الله لنت لهم.. رمز موفقیت مدیر ، مهربانی همراه با قاطعیت است .

- الله الله فی نظم امرکم .......رمز موفقیت مدیر نظم در کارها (حضور در

      آموزشگاه قبل از همکاران و خروج به عنوان آخرین فرد ) .

- اوفوا بعهدکم ...... وفای به عهد در برخورد با همکاران و دانش آموزان .

- لم تقولون مالا تفعلون ...   مدیر به آنچه گفته است عمل نماید .

- هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون .. تفاوت قایل شدن مدیر بین افراد ساعی و کوشا و افراد بی تفاوت .

- و مشاورهم فی الامر... مشورت نمودن و کسب تجربه در امور مختلف  از  

     همکاران و حتی دانش آموزان .

- استعیفرا بالصبرو الصلو.......  داشتن سعه صدر و صبر در برابر مشکلاتی که در محیط آموزشی بوجود آمده است  .

 - داشتن جاذبه و همچنین دافعه مناسب،  از عوامل موفقیت مدیر محسوب میگردد .

- پرهیز از غیبت نمودن و توجه به اصل صداقت در کار .

- استفاده از حداکثر توانمندی نیروها . ((مدیر خوب و موفق کسی است که 40 نفر را به انجام کار مفید  هدایت کند ، نه اینکه به جای 40 نفر کار کند)) .

- صبر و بردباری در برابر مشکلات و کوشش در جهت اینکه مسائل را حتی المقدور در

     خود مدرسه حل نماید .

- مثبت اندیش بودن و دیدن نیمه پر لیوان توسط مدیر !!

- انتظار کامل شدن کاری را،  به صورت سریع نداشته باشیم ، لازم نیست که هر کاری

      را در همان نخستین مرحله به کمال و ایده آل برسانیم .

- با هم بودن آغاز است ، با هم ماندن پیشرفت و با هم کار کردن موفقیت .

- بزرگترین شکست مدیر زمانی است که نتواند از توانایی های افرادخود استفاده کند .

- در انجام کارها بر شیوه خاصی ، اصرار و تاکید ننموده و نظرات ارزشمند همکاران را

      نیز گرفته و بهترین را انجام دهیم .

- پرهیز از پیش داوری و خود محوری ، و داشتن روحیه انتقاد و انعطاف پذیر.

-بازدید از مدارس موفق و به کار بردن تجربیات مفید همکاران در امور مختلف .

- داشتن یادداشت روزانه جهت جلوگیری از فراموش شدن کارهای روزمره.

- با صبوری و متانت و داشتن صداقت و صراحت ، میتوان ، دل معلمان و دانش آموزان را  بدست آورد .

- اعتماد به نفس مدیر.

- رئیس بودن ولی ریاست نکردن مدیر .

- تقسیم کار بین عوامل اجرایی آموزشگاه و نظارت کامل بر کار نیروها .

 - تشویق همکاران فعال در حیطه های مختلف آموزشی و پرورشی .

- تشویق به جا و مناسب و جایگزینی آن به جای تنبیه نا بجا و نامناسب .

 - با احترام گذاشتن به تفاوت های فردی دانش آموزان ، هرگز آنان را با هم مقایسه

    ننماییم .

- جلسات هماهنگی کادر اجرایی مدرسه به صورت مکرر .

- انتخاب امین دو شیفت (جهت مدارس دو نوبته ) به جهت هماهنگی امور و کم رنگ

     شدن تنش ها .

- کسب تجربه از صاحب نظران امور مختلف آموزشی و پرورشی .

- تشویق به موقع دانش آموزان برتر علمی ، اخلاقی ، کتاب خوان ، و......زدن عکس

     آنها در تابلو به منظور تشویق خود فردو دیگر دانش آموزان .

  - تهیه دفتر راهنمای بایگانی جهت انبوهی از پرونده های سنوات گذشته به جهت

      عدم معطلی و صرف وقت کمتر .

- حضور مدیر در کلاسهای مختلف و گفتگوی رو در رو و حضوری ، جهت شنیدن نقطه

      نظرات دانش آموزان .

- درج سخنان گهر بار  پیامبر گرامی اسلام ،  ائمه و معصومین و همچنین بزرگان دینی

     و حکما و فیلسوفان و دانشمندان بزرگ کشورمان ، در تابلو ، به جهت آشنایی و بکار

      گیری و الگو گرفتن سخنان و منش  این بزرگواران در زندگی .

- سعی ننماییم که همه طرح های خود را همزمان با هم اجرا نماییم .

-ارتباط مستمر با اداره به جهت انجام شرح وظایف محوله به نحو مطلوب .

- آشنایی مدیر با برنامه های رایانه ای مدرسه و از جمله خدمات ماشینی .

- کنترل کامل دفاتر امتحانات ، دفتر آمار ، ریز نمرات دستی و کامپیوتری وکلیه امور دفتری و نظارت کامل بر تنها نکات ماندگار در مدرسه  .

- مدیریت دل دریایی می خواهد و انعطاف پذیری .

 

درخصوص معلمان واحد آموزشی

- ایجاد عدالت آموزشی و محیطی همراه با رقابت آموزشی بین دبیران . 

- عقد قرارداد با دبیران قبل از سازماندهی و بیان نقطه نظرات و توقعات از دبیر

      مربوطه و ملزم بودن دبیران به انجام مفاد قرارداد .

- ایجاد آرامش و فضایی دوستانه در کلاس توسط دبیران به جهت دستیابی به

     یادگیری بهتر دانش آموزان.

- ایجاد محیطی گرم و صمیمی و به دور از استرس و دادن آرامش به همکاران .

- استفاده از دانش آموزان فعال وبرگزاری کنفرانس های کلاسی در دروس مختلف.

- شیوه های تدریس را از سنتی به شیوه های روز تغییر داده و با استفاده از تکنولوژی

      آموزشی ،  حواس پنجگانه دانش آموزان را به کار گرفته و تقویت نماییم .

- برگزاری جلسات هماهنگی دبیران دروس و رشته های  یکسان به جهت بررسی

      مسائل ، طراحی سئوال و رفع اشکالات آموزشی (ندانستن عیب نیست ، نپرسیدن خطا میباشد ) .

- کارگاهی نمودن و رونق بخشیدن به جلسات شورای دبیران و استفاده از نظرات

       ارزشمند دبیران در حیطه های مختلف .

- بیان حداقل یک حدیث یا روایت در ابتدای شروع کلاس توسط دبیران .

- حضور دبیران دروس مختلف در مراسم صبحگاهی و استفاده دانش آموزان از

      تجربیات دبیران در این جلسات و متکلم الصحبت نبودن مدیر و معاون در مراسم

      ارزشمند و مفید صبحگاهی .

-  ملزم نمودن دبیران به داشتن برنامه های آموزشی و داشتن طرح درس .

- هیچگاه دانش آموزان را خدمتگزار خود ندانسته و آنان را به واسطه کار اشتباه ،

      مجبور و وادار به عذر خواهی ننماییم .                                     

- مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و تقویت کارهای گروهی در کلاس.

- استفاده از راهکارهای مناسب جهت تقویت روحیاتی چون خلاقیت ، نوآوری،

      آموزش بهتر زیستن ، احترام به قانون ، رعایت بهداشت فردی و  ........

در ارتباط با فعالیت های عمومی مدرسه

- تهیه صندوق هایی در مدرسه تحت عناوین : ارتباط با مدیر ، ارتباط با مشاور ، ارتباط

     با شورای دانش آموزی و صندوق انتقادات و پیشنهادات .

 - ایجاد پوشه ای مخصوص جهت بخشنامه های رسیده و پرهیز از زدن بخشنامه ها به

      در و دیوارو ناموزون نمودن اتاق دبیران  .

- داشتن طرح های نشاط و شادابی در مدرسه همانند مسابقات ورزشی ، استفاده از

    آهنگ های سنتی و موزیک های بدون کلام در زنگ تفریح در مناسبت های مختلف .

- آراسته بودن فضای آموزشگاه به جهت بهبود وضعیت روحی دانش آموزان و همکاران

- نصب چند عدد تخته سیاه درحیاط آموزشگاه به جهت تخلیه هیجانات روحی

     دانش آموزان از یک طرف و از طرف دیگر استفاده آموزشی دانش آموزان در

       زنگ های استراحت.

- برقراری اردوها جهت همکاران واحد اموزشی به جهت تعامل بیشتر با آنان .

- ایجاد تغییر در فضای آموزشی به منظور متنوع شدن محیط  و تاثیر روانی مثبت در

     همکاران و دانش آموزان .

-تهیه بانک سئوالات و در دسترس بودن آن جهت استفاده دبیران و دانش آموزان.

- فعال نمودن شوراهای دانش آموزی و اهمیت به تصمیم و نظرات آنان .

- برگزاری کلاس روش صحیح مطالعه جهت دانش آموزان . چراکه بسیاری از مشکلات دانش آموزان به ندانستن روش صحیح مطالعه بر میگردد .

- بالا بردن روحیه معنوی در همکاران و دانش آموزان .

-برگزاری زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین و سایر مراسم معنوی و مذهبی و حضور

     حداکثری کادر اجرایی ، معلمان و دانش آموزان در این مراسم .

- برگزاری نمایشگاه های کتاب ، صنایع دستی و دست ساخته های دانش آموزی .

 

در خصوص دانش آموزان

- تهیه منشور اخلاقی و انضباطی دانش آموزان در کلاس با استفاده از نظرات خود

       دانش آموزان و نصب آن در کلاس .

- تشویق دانش آموزانی که نسبت به ماه قبل خود پیشرفت داشته اند .

- دادن مسئولیت به دانش آموزان در امور مختلف .

- بالا بردن سطح بهداشت مدارس با استفاده از خود دانش آموزان .

-طرح 1+2 که یک دانش آموز خوب ، دو دانش آموز ضعیف را تحت پوشش گرفته و  

      تشویق نیز شود .

- راه اندازی کلاسهای رفع اشکال قبل از امتحانات که تاثیر بسزایی بر روی پیشرفت   تحصیلی دانش آموزان دارد .

- دادن اعتمادبه نفس به دانش آموزان به خصوص در مورد ضعف درسی و تکرار عبارت  :    <<< تو می توانی >>> و پرهیز از بکار بردن کلمات مایوس کننده .

- دعوت از دانش آموزان موفق سالهای گذشته ((دانشجویان فعلی و برگزیدگان که در همین مدرسه درس می خوانده اند ))و بیان تجربیات آنها جهت دانش آموزان .

-جلسات مشاورمدرسه و یا مشاور مقطع  تحصیلی بعدی با دانش آموزان جهت رفع

   مشکلات و پاسخگویی به سئوالات دانش آموزان.  

- تعبیه و در دید قرار دادن  بانک و صندوق جوایز و اهدا کارت امتیاز به دانش آموزان

       توسط دبیران دروس مختلف و سایر مسئولین مدرسه .

- انتخاب و تشویق به موقع دانش آموزانی که خود می توانند الگویی جهت دیگر

      دانش آموزان باشند .

- استفاده از شیوه معلم یار در کلاس و استفاده از  دانش آموزان برتر در این خصوص

       .جهت تقویت دانش آموزانی که ضعف درسی دارند .  

- جلسات پرسش و پاسخ مدیر با دانش آموزان در خصوص کیفیت بخشی به امور

       مختلف مدرسه .

- برگزاری آزمون تعیین سطح علمی از دروس پایه مقطع تحصیلی قبلی ، در ابتدای

      سال تحصیلی ، به جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و چاره اندیشی

       به موقع جهت جبران مافات .

- طرح و اجراء آزمون ها ی  تک درس و همچنین گروهی ، جهت آماده شدن

             دانش آموزان در عرصه های مسابقات و آزمون های علمی .

- دادن انگیزه و موج انرژی مثبت به دانش آموزان توسط اولیامدرسه در همه زمینه ها

 - دادن فرم نظر سنجی به دانش آموزان و اظهار نظر آنان درخصوص کلیه کادر

 آموزشی و اجرایی مدرسه و برگشت نظرسنجی انجام شده به افراد ذینفع و پیگیری در

    جهت رفع کاستی ها .

- کار بر روی سئوالات تستی و امادگی دانش آموزان جهت زدن تست و یادگیری این مهارت ،  در مراحل مختلف آموزشی .

 

در ارتباط با والدین

- آموزش والدین در کنار آموزش دانش آموزان و کسب انگیزه های لازم اولیا در امر

      مشارکت تحصیل فرزندان .

- در صحبت با اولیادانش آموزان احساساتشان را کاملا درک نماییم .

-دعوت از اولیابه صورت کلاسی و در دبیرستانها به صورت رشته ای و بیان نکات

     مشاوره ای مناسب با موقعیت های مختلف زمانی و سنی دانش آموزان .

- چاپ کارنامه ماهانه و دعوت از اولیا به جهت تحویل کارنامه و آگاهی آنان از وضعیت

      فعلی فرزندشان .

- تشکیل کلاسهای آموزش خانواده توسط اساتید مجرب ، پرهیز از مسائل تکراری و

      به روز بودن مسائل مطرح شده در جلسه.

- تخصصی نمودن مسائل مربوطه در جلسات آموزش خانواده با توجه به کشش و

       نیازهای اولیاء دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی .

- ارتباط حداکثری با اولیا دانش آموزان و حضورمستمرآنان در مدرسه .

   و.......................................................

  در پایان آرزوی توفیق کلیه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از

     دیدگاه هستی بخش بی همتا خواستاریم .       فرید سیداحمدی مدیر مرکز ابوذر

 

+ نوشته شده توسط فرید سیداحمدی در دوشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 18:56 |